Estudi sobre l’impacte econòmic de les ineficiències del sistema d’execució de sentències judicials

Universitat de Barcelona – Notícies

12/01/2018

Recerca

La Cambra de Comerç de Barcelona i el Grup de Recerca AQR-Lab de la Universitat de Barcelona han analitzat per primera vegada l’impacte econòmic de les ineficiències que té l’actual sistema d’execució de sentències judicials al nostre país i, a partir d’una comparativa de països, fan propostes de millora.

Tot i l’àmplia bibliografia existent que analitza l’eficiència del sistema judicial, aquesta se centra únicament en l’anàlisi del sistema judicial fins al moment en què es dicta la sentència i aquesta és ferma, però la majoria de vegades aquí no finalitza el procés a través del qual les parts en litigi resolen els conflictes. En concret, el llarg període fins a l’execució efectiva de la sentència genera un risc i uns costos addicionals que poden ser molt importants per a les empreses o particulars afectats. Aquesta distorsió, no analitzada de manera rigorosa en la bibliografia, suposa un fre important a l’activitat econòmica.
Un país amb un sistema judicial ineficient tindrà un nivell d’inversió menor, així com unes dimensions empresarials també menors i un menor progrés tecnològic, atès que es produirà menys inversió en R+D+i. A més, una manca de protecció dels drets de propietat en un context d’inseguretat jurídica encara desincentiva més aquesta inversió. Per últim, un funcionament ineficient del sistema es pot traduir en un encariment dels crèdits comercials i financers a causa de la major incertesa i els llargs períodes de cobrament.
Entre els resultats principals obtinguts en la recerca destaca el fet que una millora en l’eficiència del sistema d’execucions generaria uns efectes econòmics notables que anirien des d’un increment mínim del PIB de quasi 74 milions d’euros i una creació o manteniment de 1.110 llocs de treball ( …

Read More

click
tracking
Share
Share