La UPC, caràcter internacional

Vista RSS Actualitat UPC

Prop de 3.000 estudiants en programes de mobilitat, 378 convenis de cooperació acadèmica amb institucions internacionals i participació en 14 xarxes internacionals. Aquestes són algunes de les xifres que mostren el ferm propòsit de la UPC d’obrir-se al món, creant noves sinèrgies que multipliquen les capacitats i l’impacte de l’activitat que duu a terme en tots els àmbits.L’empremta internacional és cada cop més present en el full de ruta de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). La dimensió intercultural va impregnant les diferents activitats de docència, recerca, transferència de coneixement i cooperació per al desenvolupament. Accions totes elles que cal anar intensificant en els propers anys d’acord amb els objectius estratègics definits al Pla d’internacionalització 2017-2021.La internacionalització, clau en les universitats de prestigiSegons el vicerector de Política Internacional, Juan Jesús Pérez, “la internacionalització ens permet atreure talent, implementar bones pràctiques i fer benchmarking amb les millors universitats del món”.La mobilitat internacional d’estudiants s’ha incrementat aquest any: un total de 1.507 estudiants UPC –un 6 % més que l’any anterior– han optat per estudiar part dels seus estudis a l’estranger, ja sigui cursant assignatures, desenvolupant el seu treball de fi de grau o optant per cursar un programa de una doble titulació internacional. La destinació preferida pels estudiants està a la Unió Europea (sobretot a Alemanya, França i Itàlia), però els Estats Units creix amb força: ja representa un 19 % de la mobilitat. Realitzar pràctiques en empreses internacionals és una opció que cada vegada està agafant més protagonisme.La xifra d’estudiants incoming, que trien la UPC per desenvolupar una estada d’intercanvi, ha arribat el curs passat als 1.490 estudiants, amb un increment de l’1 %. D’aquests estudiants, un 70 % provenen de la Unió Europea. S’han diversificat, també, els països amb …

Read More

click
tracking
Share
Share