La UPC i la resta d’universitats catalanes facilitaran el canvi d’estudis oficials de grau a les estudiants víctimes de violència masclista

Vista RSS Actualitat UPC

Així ho estipula el conveni de col·laboració signat el 10 de gener, al Palau de la Generalitat, pels rectors i rectores de les universitats catalanes i les conselleres Elsa Artadi, de Presidència, i Àngels Chacón, d’Empresa i Coneixement. L ’objectiu és implantar un procediment excepcional de canvi d’estudis oficials de grau adreçat a dones estudiants que acreditin la condició de víctimes de violència masclista.El conveni, subscrit pel rector de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), Francesc Torres, respon a la voluntat de les universitats i del Govern i de lluitar contra la violència de gènere i garantir els drets bàsics de les dones que la pateixen. Concretament, aquesta mesura permetrà a les dones víctima de violència masclista, així com als fills i filles que en depenen, continuar els estudis oficials de grau en una universitat diferent d’aquella en què els van iniciar. La finalitat és que la persona afectada pugui continuar els seus estudis, en el termini de temps més curt possible, mitjançant el trasllat del seu expedient, en qualsevol de les universitats del sistema català que hagi triat.En el transcurs de l’acte de signatura, la consellera Elsa Artadi ha assegurat que el conveni és “una passa endavant en la cura i en la recuperació de les dones que han sigut supervivents, que són supervivents de la violència masclista”.  Per la seva banda, la consellera Àngels Chacón ha considerat les universitats com “a part de l’estructura que ha de donar resposta a la violència de gènere de la nostra societat; amb sentit de participació i solidaritat amb la societat de la que forma part”.Les entitats signants reconeixen que la violència de gènere és un problema estructural que pateixen les dones, tant en l’àmbit …

Read More

click
tracking
Share
Share