La UPC lidera un projecte europeu per estudiar el comportament de les xarxes geomètriques complexes

Vista RSS Actualitat UPC

Entendre millor com funcionen les xarxes geomètriques complexes, com les que modelen Internet o la propagació d’infeccions, és l’objectiu del projecte europeu Combinatorics of Networks and Computation (CONNECT). Liderat per la UPC, el projecte connecta investigadors de 14 universitats d’Europa i d’Amèrica.Les xarxes estan molt presents a les nostres vides, i en entorns ben diferents: les xarxes modelen, per citar exemples ben diferents, les relacions socials, Internet i els enllaços entre pàgines web, la propagació d’una infecció vírica en una població o una xarxa de carreteres. L’objectiu del projecte CONNECT és comprendre millor el comportament de les xarxes des d’una perspectiva geomètrica i computacional.Malgrat estar formades per elements molt simples –un conjunt de nodes i una sèrie de connexions entre ells– les xarxes geomètriques que estan presents en el nostre dia a dia es caracteritzen per les seves dimensions i complexitat. Per abordar la seva comprensió, el projecte reuneix investigadors de diferents àrees: la geometria computacional, la matemàtica discreta, el dibuix gràfic i la probabilitat.El projecte, coordinat per un equip del Departament de Matemàtiques de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), conté ‘paquets’ de treball, alguns amb un enfoc més teòric –sobre xarxes geomètriques; geometria estocàstica i xarxes, i geometria d’orientació restringida, aquest últim, liderat per la UPC–, i d’altres centrats a l’aplicació d’algoritmes a casos més concrets.Drons i flamencUn dels àmbits de treball més aplicats del projecte, liderat per la Universitat de Sevilla (US), se centra en la planificació de rutes per a vehicles aeris no tripulats (UAVs) –per, per exemple, optimitzar trajectòries en missions de vigilància en la prevenció d’incendis forestal o el control de vessaments de petroli. En aquest paquet de treball també s’analitzarà la …

Read More

click
tracking
Share
Share