Noves evidències sobre els factors de risc dels feminicidis de parella

Universitat de Barcelona – Notícies

L’investigador de la UB Ismael Loinaz és el primer autor d’aquest estudi que compara els assassinats de dones comesos per la parella amb aquells crims també contra dones, però fora d’una relació íntima.

Els resultats del treball, en el qual també ha participat el catedràtic de Psicologia de la UB Antonio Andrés Pueyo, mostren que els feminicidis de parella són fenòmens més semblants als assassinats de dones sense vincle sentimental amb l’agressor que amb les situacions característiques de la violència de gènere.

20/09/2018

Recerca

Un estudi de la Universitat de Barcelona ha analitzat les dades de tots els casos d’homes condemnats per assassinat o intent d’assassinat de la parella a Barcelona entre el 2004 i el 2009, i els ha comparat amb una mostra d’homes condemnats per matar dones amb les quals no tenien una relació íntima. Els resultats mostren que hi ha factors de risc que fan més probable el crim que són comuns entre els dos tipus d’assassinats. Segons els investigadors, els feminicidis de parella serien fenòmens més semblants als altres assassinats que als fets propis i més habituals de la violència de parella, com per exemple les agressions físiques o el maltractament psicològic. Aquest treball podria tenir implicacions en el disseny futur de mesures de prevenció dels assassinats de dones en el context de la violència de parella.

L’investigador de la UB Ismael Loinaz és el primer autor d’aquest estudi, en el qual també han participat el catedràtic de Psicologia de la UB Antonio Andrés Pueyo i Isabel Marzabal, investigadora de la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED).

Nou punt de vista per analitzar els feminicidis de parella
En la criminologia actual s’entén que un fet delictiu és quelcom que succeeix amb una determinada probabilitat en funció dels factors de …

Read More

click
tracking
Share
Share